Kapliczka św. Jerzego

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Tuż za „Starym Jerzym”, w Parku Moniuszki, stoi na wzgórzu kapliczka św. Jerzego. Na drodze do niej mija się usytuowaną na skałach wieżę zegarową z 1580 r., wybudowaną specjalnie dla zegara ufundowanego zdrojowi przez księcia brzeskiego Jerzego II (obecny zegar jest XIX-wieczny).

Ośmioboczna kapliczka stanęła tu w latach 1656-58 z fundacji starosty kłodzkiego, hrabiego Johanna Georga von Götzen. Zastąpiła kilka swych poprzedniczek, wśród których pierwszą, nakładem własnych środków wybudował w 1498 r. książę ziębicki i hrabia kłodzki Jerzy.

Dzisiejszy zabytek, kryje na swojej kopule cenne, choć mocno zniszczone późniejszym przemalowaniem, XVIII-wieczne malunki wykonane przez Johanna Jacoba Eybelwissera, ucznia „śląskiego Rembrandta” Michaela Willmanna. Przedstawiają one epizody legendy św. Jerzego. Niestety kapliczka jest zwykle zamknięta i tylko wyobraźnia wędrowca może uczynić je widzialnymi.

Mini przewodnik

Niewielki przybytek duchowości, wybudowany w latach 1656-58 na życzenie hrabiego Johanna Georga von Götzen. Ośmioboczną kapliczkę, zwieńczoną stylową, “cebulastą” kopułą warto byłoby zobaczyć od środka - gdyby tylko nie pozostawała długo zamknięta. A to z powodu serii malunków J.J. Eybelwissera, ilustrujących kolejne wydarzenie z legendy o świętym Jerzym.

Galeria

Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja