Skansen Gottwaldówka w Kątach Bystrzyckich

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Tradycyjne sudeckie gospodarstwo z połowy XIX stulecia - jeden z niewielu zachowanych przykładów budownictwa wiejskiego z tamtego czasu na Dolnym Śląsku. Zabudowania kompleksu - dom, oborę, stajnię oraz wozownię - ułożono w czworobok. Oryginalnym wyróżnikiem jest łukowa brama paradna.

Gospodarstwo pełni dziś 2 role - skansenu i muzeum regionalnego. Pierwszą rolę wypełnia przez pokazywanie, jak wyglądało wiejskie życie ponad 100 lat temu i jakie sprzęty pomagały w codziennej pracy. Drugie zadanie realizowane jest przez wystawy ludowej sztuki rzemiosła. Stałe ekspozycje to m.in. “Śląski lud gór” - grafiki, rysunki i obrazy Ericha Fuchsa - czy “Koronki z babcinego kufra”: zbiór kunsztownych serwetek, firanek, obrusów oraz szaty liturgiczne. Najcenniejsze są dwie komże z monachijskiej katedry, w które “niemal na pewno” ubierał się Joseph Ratzinger - późniejszy papież Benedykt XVI.

Gottwaldówka systematycznie udostępnia turystom kolejne atrakcje, wraz z postępującą rewitalizacją całego gospodarstwa rozpoczętą w 2003 roku. Z reguły placówka jest otwarta dla zwiedzających od początku maja do końca października, w czwartki, piątki, soboty oraz niedziele. Zaleca się uzgodnić przyjazd telefonicznie.

Mini przewodnik

Wiejskie gospodarstwo składające się z domu, wozowni, stajni oraz obory, wybudowane w połowie XIX wieku. Jedno z niewielu takich w regionie, które przetrwały do dzisiaj. Gottwaldówka to nie tylko skansen, ale też regionalne muzeum. Pokazuje się tu m.in. grafiki Ericha Fuchsa i śląskie koronki. W tym szaty liturgiczne z których miał korzystać Benedykt XVI.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja